விழுப்புரம் மாவட்ட களப்பணியில் SDPI

விழுப்புரம் மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சியில் உள்ள பெரிய பள்ளிவாசல் வெளியில் செல்லும் கால்வாய் நகராட்சியால் தூர்வாரப்பட்டது. தூர்வாரப்பட்ட கால்வாய் சரியான முறையில் மூடப்பட்டு பாதை அமைத்து தராததால் கடந்த நான்கு நாட்களாக பள்ளிவாசலுக்கு செல்ல வழி இல்லாமல் இருந்தது. இதனை அறிந்த கள்ளக்குறிச்சி நகர SDPI கட்சியினர் பள்ளிவாசலுக்கு செல்லும் வழியை மீண்டும் ஒரு முறை சுத்தம் செய்து வழி அமைத்து கொடுத்தனர்.

பசியிலிருந்து விடுதலை! பயத்திலிருந்து விடுதலை!!

செய்திகள்

கட்சி செய்திகள்

தேசிய செய்திகள்

மாநில செய்திகள்

மாவட்ட செய்திகள்

வர்த்தகர் செய்திகள்

வழக்கறிஞர் செய்திகள்

நிர்வாகிகள்

தேசிய நிர்வாகிகள்

மாநில நிர்வாகிகள்

மகளிர் நிர்வாகிகள்

மாவட்ட நிர்வாகிகள்

வர்த்தகர் நிர்வாகிகள்

வழக்கறிஞர் நிர்வாகிகள்

பொதுவானவை

புதிய பாதை

சுவரொட்டிகள்

எங்களைப் பற்றி

அமைப்புச் சட்டம்

கொள்கை விளக்கம்

பத்திரிக்கை அறிக்கை