நாட்டின் 68-வது குடியரசு தின விழா SDPI கட்சியின் சார்பாக நாடு முழுவதும் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

நாட்டின் 68-வது குடியரசு தின விழா #SDPI கட்சியின் சார்பாக நாடு முழுவதும் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

அதன் ஒரு பகுதியாக SDPI கட்சி வர்த்தகர் அணி சார்பாக மாநில தலைமை அலுவலகத்தில் மாநில தலைவர் தலைமையில் கொடியேற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

பசியிலிருந்து விடுதலை! பயத்திலிருந்து விடுதலை!!

செய்திகள்

கட்சி செய்திகள்

தேசிய செய்திகள்

மாநில செய்திகள்

மாவட்ட செய்திகள்

வர்த்தகர் செய்திகள்

வழக்கறிஞர் செய்திகள்

நிர்வாகிகள்

தேசிய நிர்வாகிகள்

மாநில நிர்வாகிகள்

மகளிர் நிர்வாகிகள்

மாவட்ட நிர்வாகிகள்

வர்த்தகர் நிர்வாகிகள்

வழக்கறிஞர் நிர்வாகிகள்

பொதுவானவை

புதிய பாதை

சுவரொட்டிகள்

எங்களைப் பற்றி

அமைப்புச் சட்டம்

கொள்கை விளக்கம்

பத்திரிக்கை அறிக்கை