வர்த்தகர் நிர்வாகிகள்

 

1 எம்.முகைதீன்  மாநில தலைவர்
2 எ. முகமது ஷரீஃப் சேட் மாநில துணைத் தலைவர்
3 எஸ்.எம். ஜாஹிர் உசேன் மாநில துணைத் தலைவர்
4 ஜெ. அஜ்மல் கான் மாநில செயலாளர்
5 கே.எஸ். கலீல் ரஹ்மான் மாநில துணை செயலாளர்
6 எ. அப்துல் கரீம் மாநில துணை செயலாளர்
7 ஜி.எம். லோகநாதன் மாநில பொருளாளர்

பசியிலிருந்து விடுதலை! பயத்திலிருந்து விடுதலை!!

செய்திகள்

கட்சி செய்திகள்

தேசிய செய்திகள்

மாநில செய்திகள்

மாவட்ட செய்திகள்

வர்த்தகர் செய்திகள்

வழக்கறிஞர் செய்திகள்

நிர்வாகிகள்

தேசிய நிர்வாகிகள்

மாநில நிர்வாகிகள்

மகளிர் நிர்வாகிகள்

மாவட்ட நிர்வாகிகள்

வர்த்தகர் நிர்வாகிகள்

வழக்கறிஞர் நிர்வாகிகள்

பொதுவானவை

புதிய பாதை

சுவரொட்டிகள்

எங்களைப் பற்றி

அமைப்புச் சட்டம்

கொள்கை விளக்கம்

பத்திரிக்கை அறிக்கை