அஞ்சலக ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் SDTU

தஞ்சாவூர் வடக்கு மாவட்டம் கிராம அஞ்சலக ஊழியர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் SDPI கட்சியின் தொழிற்சங்கமான SDTU மாநில செயலாளர் அப்துல் காதர் தலைமையில் SDTU நிர்வாகிகள் நேரில் சென்று ஆதரவு தெரிவித்தனர்.

பசியிலிருந்து விடுதலை! பயத்திலிருந்து விடுதலை!!

செய்திகள்

கட்சி செய்திகள்

தேசிய செய்திகள்

மாநில செய்திகள்

மாவட்ட செய்திகள்

வர்த்தகர் செய்திகள்

வழக்கறிஞர் செய்திகள்

நிர்வாகிகள்

தேசிய நிர்வாகிகள்

மாநில நிர்வாகிகள்

மகளிர் நிர்வாகிகள்

மாவட்ட நிர்வாகிகள்

வர்த்தகர் நிர்வாகிகள்

வழக்கறிஞர் நிர்வாகிகள்

பொதுவானவை

புதிய பாதை

சுவரொட்டிகள்

எங்களைப் பற்றி

அமைப்புச் சட்டம்

கொள்கை விளக்கம்

பத்திரிக்கை அறிக்கை