வழக்கறிஞர் அணியின் மாநில செயற்குழு கூட்டம்

SDPI கட்சி வழக்கறிஞர் அணியின் மாநில செயற்குழு கூட்டம் 24.09.2017 அன்று சென்னையில் மாநில தலைவர் அப்பாஸ் தலைமையில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்திற்கு கட்சியின் மாநில தலைவர் கே.கே.எஸ்.எம்.தெகலான் பாகவி அவர்கள் கலந்து சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டார்

இக்கூட்டத்தில் SDPI கட்சி வழக்கறிஞர் அணியின் உறுப்பினர் சேர்க்கை மற்றும் கிளைகளை அதிகப்படுத்துவது உள்ளிட்டவை குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது.

பசியிலிருந்து விடுதலை! பயத்திலிருந்து விடுதலை!!

செய்திகள்

கட்சி செய்திகள்

தேசிய செய்திகள்

மாநில செய்திகள்

மாவட்ட செய்திகள்

வர்த்தகர் செய்திகள்

வழக்கறிஞர் செய்திகள்

நிர்வாகிகள்

தேசிய நிர்வாகிகள்

மாநில நிர்வாகிகள்

மகளிர் நிர்வாகிகள்

மாவட்ட நிர்வாகிகள்

வர்த்தகர் நிர்வாகிகள்

வழக்கறிஞர் நிர்வாகிகள்

பொதுவானவை

புதிய பாதை

சுவரொட்டிகள்

எங்களைப் பற்றி

அமைப்புச் சட்டம்

கொள்கை விளக்கம்

பத்திரிக்கை அறிக்கை